مجتبی سبحانی نیا / حقوقدان ، کارشناس دیوان محاسبات
مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ،
092384464644
اینجا آدرس قرار میگیرد
مجتبی سبحانی نیا چرا مقامات ایرانی مدعی نقض برجام هستند؟

چرا مقامات ایرانی مدعی نقض برجام هستند؟

علیرغم اینکه از منظر حقوقی، تصویب قانون تمدید تحریم ها، نقض برجام نیست ولی مقامات ایرانی مدعی نقض برجام هستند. در این بحث به دلایل طرح این ادعا پرداخته شده است.

یک دیدگاه ثبت کنید