مجتبی سبحانی نیا / حقوقدان ، کارشناس دیوان محاسبات
مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ، مجتبی سبحانی نیا هستم ،
092384464644
اینجا آدرس قرار میگیرد
مجتبی سبحانی نیا نظارت مردمی بر حقوق و دستمزد مدیران در سایر کشورها

نظارت مردمی بر حقوق و دستمزد مدیران در سایر کشورها

برای اعلام حمایت خود از شفافیت حقوق مدیران در سامانه ثبت حقوق و دستمزد و جلوگیری از حذف عبارت “و عموم مردم”، با ورود به سایت vaomoomemardom.com و امضاء کمپین در این اقدام ملی شریک باشید. در این بحث به مقایسه سازوکار نظارت مردم بر حقوق و دستمزد در برخی از کشورها از جمله انگلستان پرداخته شده است. افشای رسوایی مالی بی سابقه نمایندگان مجلس انگلستان و نماینده ای که مجبور به برگرداندن ۴ پوند شد.

یک دیدگاه ثبت کنید